Thời gian, hình thức và hồ sơ đăng ký dự kiến năm 2023

 

 

1. Thời gian, hình thức nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển

- BẮT BUỘC đăng ký trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung theo quy định và kế hoạch chung của Bộ GD&ĐT. Thí sinh TN THPT 2023 lưu ý kiểm tra kết quả học tập THPT trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung - đây là căn cứ để Trường xét điều kiện xét tuyển ngành Dược học và Hóa dược theo phương thức 3 và 4.

- Đồng thời BẮT BUỘC đăng ký trực tuyến trên website của Trường Đại học Dược Hà Nội đối với các đối tượng sau:

            (i) Tất cả thí sinh đăng ký xét tuyển phương thức 1, phương thức 2A, phương thức 2B;

            (ii) Thí sinh TỰ DO có đăng ký xét tuyển phương thức 3, phương thức 4 ngành Dược học, Hóa dược;

            (iii) Thí sinh có nguyện vọng và đủ điều kiện cộng điểm khuyến khích nếu có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế và/ hoặc giải học sinh giỏi cấp tỉnh.

Các đối tượng này không thực hiện đăng ký trực tuyến qua website của Trường sẽ không được xét tuyển vào Trường Đại học Dược Hà Nội theo phương thức xét tuyển tương ứng và không được cộng điểm khuyến khích (nếu có) vào tổng điểm xét tuyển.

- Thời gian đăng ký trực tuyến trên website của Trường dự kiến từ ngày 22/05/2023 đến hết ngày 15/06/2023, địa chỉ website: tuyensinh.hup.edu.vn.

2. Hồ sơ đăng ký xét tuyển trực tuyến trên website của Trường Đại học Dược Hà Nội

2.1. Phương thức 1

- Thí sinh đạt giải Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế:

            (i) Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng trực tuyến;

            (ii) Scan bản gốc Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng theo mẫu số 1, có xác nhận của trường THPT;

            (iii) Scan bản gốc: Chứng nhận là thành viên được triệu tập tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế (có tên trong danh sách của Bộ GDĐT) hoặc Giấy chứng nhận đoạt giải Kỳ thi chọn HSG quốc gia;

            (iv) Scan/Ảnh chụp bản chính căn cước công dân.

- Thí sinh đạt giải Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế:

            (i) Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng trực tuyến;

            (ii) Scan bản gốc Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng theo mẫu số 1, có xác nhận của trường THPT;

            (iii) Scan bản gốc: Chứng nhận thành viên đội tuyển tham dự cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc tế (có tên trong danh sách của Bộ GDĐT) hoặc Giấy chứng nhận đoạt giải Cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia;

            Đối với ngành Dược học: bắt buộc có cả hai chứng nhận trên.

            (iv) Scan bản gốc nội dung đề tài Khoa học kỹ thuật đã dự thi;

            (v) Scan bản gốc Xác nhận của các đồng tác giả trong đó có các nội dung: Thể hiện rõ việc xác nhận thí sinh là tác giả chính; Đồng tác giả đồng ý để thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển thẳng vào Trường; Người hướng dẫn đề tài dự thi xác nhận thí sinh là tác giả chính; Có chữ ký và đóng dấu xác nhận của lãnh đạo cơ quan, đơn vị nơi công tác của người hướng dẫn.

            (vi) Scan/Ảnh chụp căn cước công dân.

- Thí sinh là người dân tộc thiểu số rất ít người theo quy định hiện hành của Chính phủ; thí sinh 20 huyện nghèo biên giới, hải đảo thuộc khu vực Tây Nam Bộ; thí sinh có nơi thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp THPT tại các huyện nghèo (học sinh học phổ thông dân tộc nội trú tính theo nơi thường trú) theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ:

            (i) Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng trực tuyến;

            (ii) Scan bản gốc Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng theo mẫu số 2, có xác nhận của trường THPT;

            (iii) Scan bản gốc học bạ 3 năm học THPT;

            (iv) Scan bản gốc Xác nhận nơi cư trú có ghi rõ khoảng thời gian cư trú;

            (i) Scan bản gốc giấy khai sinh;

            (vi) Scan/Ảnh chụp căn cước công dân.

- Đối với thí sinh thuộc các đối tượng còn lại được xét tuyển thẳng theo phương thức 1 sẽ liên hệ với bộ phận tuyển sinh của Trường để được hướng dẫn cụ thể.

2.2. Phương thức còn lại

- Phiếu đăng ký xét tuyển trực tuyến;

- Scan bản gốc học bạ THPT (bắt buộc);

- Scan bản gốc Chứng chỉ SAT/ACT, Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (nếu có);

- Scan bản gốc Giấy chứng nhận đạt giải kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh/ thành phố/ quốc gia môn Toán/ Vật lý/ Hóa học/ Sinh học (nếu có);

- Scan bản gốc Giấy xác nhận học sinh trường chuyên và môn chuyên đối với thí sinh đăng ký xét tuyển phương thức 2B;

- Scan bản gốc các minh chứng nếu được cộng điểm ưu tiên khu vực theo nơi thường trú hoặc điểm ưu tiên theo đối tượng chính sách, có đăng ký xét tuyển theo phương thức 2A, phương thức 2B:

            + Xác nhận nơi cư trú có ghi rõ khoảng thời gian cư trú để được hưởng ưu tiên khu vực theo nơi thường trú;

            + Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên để được hưởng ưu tiên theo đối tượng chính sách.

- Scan/Ảnh chụp căn cước công dân

 

Đính kèm :

Tin khác :

ĐẠI HỌC : 024 3826 4465
SAU ĐẠI HỌC : 024 3826 7480