THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2024

Trường Đại học Dược Hà Nội thông báo tuyển sinh trình độ đại học hệ chính quy năm 2024 của Trường 

 

            I. Ngành, chỉ tiêu và tổ hợp xét tuyển dự kiến

            - Mã trường: DKH

TT

Mã ngành xét tuyển

Tên ngành xét tuyển

Tên phương thức xét tuyển

Phân bổ chỉ tiêu (dự kiến)

Tổng chỉ tiêu (dự kiến)

Tổ hợp xét tuyển

1

7720201

Dược học

Phương thức 1

270

760

A00

Phương thức 2A

Phương thức 2B

Phương thức 3

30

Phương thức 4

460

2

7720203

Hóa dược

Phương thức 1

20

60

A00

Phương thức 2A

Phương thức 2B

Phương thức 4

40

3

7440112

Hoá học

Phương thức 1

20

60

A00

Phương thức 2A

Phương thức 2B

Phương thức 4

40

4

7420201

Công nghệ sinh học

Phương thức 1

20

60

B00

Phương thức 2A

Phương thức 2B

Phương thức 4

40

Năm 2024 tạm dừng tuyển sinh chương trình chất lượng cao ngành Dược học trình độ đại học do Thông tư 23/2014/TT-BGDĐT đã hết hiệu lực, dự kiến tiếp tục tuyển sinh vào năm 2025.

            II. Phương thức tuyển sinh dự kiến và điều kiện xét tuyển

            Năm 2024, Trường Đại học Dược Hà Nội giữ ổn định các phương thức tuyển sinh đại học chính quy tượng tự năm 2023, cụ thể:

            1. Phương thức 1: Xét tuyển thẳng theo quy định về tuyển thẳng của Bộ GD&ĐT và Nhà trường, gồm các đối tượng sau:

            a) Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc được xét tuyển thẳng vào các ngành, chương trình của Trường.

            b) Thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế hoặc Cuộc thi khoa học, kỹ thuật (KH-KT) cấp quốc gia, quốc tế (ISEF) do Bộ GDĐT tổ chức, cử tham gia; thời gian đoạt giải không quá 3 năm tính tới thời điểm xét tuyển thẳng; được xét tuyển thẳng trong năm tốt nghiệp THPT vào các ngành phù hợp với môn thi, nội dung đề tài. Riêng với ngành Dược học, chỉ xét tuyển thẳng đối với thí sinh đoạt giải Nhất tại các Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia do Bộ Giáo dục Đào tạo tổ chức, được Bộ Giáo dục Đào tạo cử đi tham dự và đoạt giải tại Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế. Các môn thi, lĩnh vực KH-KT của đề tài dự thi được xét tuyển vào các ngành cụ thể như sau:

 

Ngành học

Môn thi học sinh giỏi

Lĩnh vực KH-KT

Dược học

Toán, Vật lý, Hóa học

Hóa học, Hóa sinh

Hóa dược

Toán, Vật lý, Hóa học

Hóa học, Hóa sinh

Hoá học

Toán, Vật lý, Hóa học

Hóa học, Hóa sinh

Công nghệ sinh học

Toán, Hóa học, Sinh học

Hóa học, Hóa sinh, Kỹ thuật Y sinh, Sinh học tế bào và phân tử, Vi sinh, Sinh học trên máy tính và sinh tin

            Mỗi đề tài KH-KT chỉ được xét tuyển thẳng một lần cho một tác giả chính. Trong hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng, thí sinh phải nộp bản xác nhận của các đồng tác giả trong đó có các nội dung: (i) Thể hiện rõ việc xác nhận thí sinh là tác giả chính; (ii) Đồng tác giả đồng ý để thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển thẳng vào Trường; (iii) Người hướng dẫn đề tài dự thi xác nhận thí sinh là tác giả chính; (iv) Có chữ ký và đóng dấu xác nhận của lãnh đạo cơ quan, đơn vị nơi công tác của người hướng dẫn. Các thí sinh phải nộp nội dung đề tài KH-KT đã dự thi cùng hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng để Hội đồng tuyển sinh Nhà trường xem xét xét tuyển.

            c) Căn cứ kết quả học tập cấp THPT của thí sinh và yêu cầu của ngành đào tạo, Hiệu trưởng sẽ xem xét, quyết định nhận vào học những trường hợp quy định dưới đây:

            - Thí sinh là người dân tộc thiểu số rất ít người theo quy định hiện hành của Chính phủ; thí sinh 20 huyện nghèo biên giới, hải đảo thuộc khu vực Tây Nam Bộ; thí sinh có nơi thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp THPT tại các huyện nghèo (học sinh học phổ thông dân tộc nội trú tính theo nơi thường trú) theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Những thí sinh này phải học bổ sung kiến thức 01 (một) năm học trước khi vào học chính thức. Chương trình bổ sung kiến thức do Hiệu trưởng quy định.

            - Thí sinh là người nước ngoài có kết quả kiểm tra kiến thức và năng lực Tiếng Việt đáp ứng quy định hiện hành của Bộ trưởng Bộ GDĐT.

 

            2. Phương thức 2

            a) Phương thức 2A: Xét tuyển kết hợp kết quả học tập THPT với chứng chỉ SAT/ACT

            Điều kiện xét tuyển

(i) Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế SAT hoặc ACT còn hiệu lực tại thời điểm nộp hồ sơ và đạt tối thiểu một trong các mức điểm dưới đây:

STT

Chứng chỉ quốc tế

Ngành Dược học

Ngành khác

1

SAT

1350

1300

2

ACT

30

27

(ii) Đạt học lực giỏi 3 năm, kết quả học tập THPT từng năm học lớp 10, 11, 12  của mỗi môn thuộc tổ hợp xét tuyển không dưới 8,0; học THPT niên khóa 2021-2024; không áp dụng đối với thí sinh là học sinh các cơ sở giáo dục thường xuyên.

(iii) Tổng điểm các môn thi tốt nghiệp THPT năm 2024 của một trong các tổ hợp môn xét tuyển của ngành (bao gồm cả điểm ưu tiên khu vực và điểm ưu tiên đối tượng, không bao gồm điểm khuyến khích) đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng của Bộ GDĐT đối với ngành Dược học và đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng của Trường Đại học Dược Hà Nội đối với các ngành còn lại.

Cách tính điểm xét tuyển:

            Điểm xét tuyển = Tổng điểm đạt được + Điểm ưu tiên quy đổi

            Trong đó:     

Tổng điểm đạt được =  Điểm SAT*90/1600 + (ĐTB M1 + ĐTB M2 + ĐTB M3)/3

                         (hoặc = Điểm ACT*90/36 + (ĐTB M1 + ĐTB M2 + ĐTB M3)/3

Điểm ưu tiên quy đổi = [(30 - Tổng điểm đạt được/100*30) /7,5* Điểm ưu tiên] /30*100

(Ký hiệu: ĐTB: Trung bình cộng điểm tổng kết từng năm học (lớp 10, 11, 12) theo học bạ THPT; M1, M2, M3: ba môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển ngành; Điểm ưu tiên: Điểm ưu tiên theo quy định của Bộ GDĐT)

            b) Phương thức 2B: Xét tuyển kết quả học tập THPT đối với học sinh giỏi các lớp chuyên của Trường THPT năng khiếu/ chuyên cấp quốc gia hoặc cấp Tỉnh/ Thành phố trực thuộc Trung ương

            Điều kiện xét tuyển:

(i) Thí sinh cả 3 năm lớp 10, 11, 12 đều là học sinh các lớp chuyên Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học của Trường THPT năng khiếu/ chuyên cấp quốc gia hoặc cấp Tỉnh/ Thành phố trực thuộc Trung ương, học THPT niên khóa 2021-2024;

Các ngành được đăng ký xét tuyển tương ứng với các môn chuyên như sau:

Môn chuyên

Ngành được đăng ký xét tuyển

Toán, Hóa học

Tất cả các ngành

Vật lý

Dược học, Hóa dược, Hóa học

Sinh học

Công nghệ sinh học

(ii) Đạt học lực giỏi 3 năm, kết quả học tập THPT từng năm học lớp 10, 11, 12 của mỗi môn thuộc tổ hợp xét tuyển không dưới 8,0.

(iii) Tổng điểm các môn thi tốt nghiệp THPT năm 2024 của một trong các tổ hợp môn xét tuyển của ngành (bao gồm cả điểm ưu tiên khu vực và điểm ưu tiên đối tượng, không bao gồm điểm khuyến khích) đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng của Bộ GDĐT đối với ngành Dược học và đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng của Trường Đại học Dược Hà Nội đối với các ngành còn lại.

Cách tính điểm xét tuyển:

            ĐXT = Điểm TB M1 + Điểm TB M2 + Điểm TB M3 + ĐƯT quy đổi (nếu có) + ĐKK (nếu có)

(Ký hiệu: ĐXT: Điểm xét tuyển; Điểm TB: Trung bình cộng điểm tổng kết từng năm học (lớp 10, 11, 12) theo học bạ THPT; M1, M2, M3: ba môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển ngành; ĐƯT quy đổi: Điểm ưu tiên quy đổi theo quy định của Bộ GDĐT; ĐKK: Điểm khuyến khích theo quy định riêng của Trường Đại học Dược Hà Nội)

            3. Phương thức 3: Xét tuyển căn cứ kết quả Kỳ thi đánh giá tư duy của Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội năm 2024 (điểm ưu tiên đối tượng, ưu tiên khu vực, điểm cộng khuyến khích được quy đổi theo thang 100 cùng thang điểm của bài thi). Phương thức này chỉ áp dụng cho ngành Dược học.

            Điều kiện xét tuyển:

            (i) Kết quả học tập THPT từng năm học lớp 10, 11, 12 của mỗi môn Toán, Vật lý, Hóa học không dưới 7,0,

            (ii) Tổng điểm bài thi tư duy năm 2024 đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng năm 2024 của Trường Đại học Dược Hà Nội.

            4. Phương thức 4: Xét tuyển căn cứ kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

            Điều kiện xét tuyển:

            (i) Kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng năm 2024 của Trường Đại học Dược Hà Nội,

            (ii) Đối với ngành Dược học và Hóa dược: kết quả học tập THPT từng năm học lớp 10, 11, 12 của mỗi môn Toán, Vật lý, Hóa học không dưới 7,0.

            III. Hình thức, thời gian và hồ sơ đăng ký xét tuyển

            1. Hình thức đăng ký xét tuyển

            - Thí sinh BẮT BUỘC đăng ký xét tuyển trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT.

            - Đồng thời BẮT BUỘC đăng ký xét tuyển trực tuyến trên website của Trường Đại học Dược Hà Nội đối với các đối tượng sau:

            (i) Tất cả thí sinh đăng ký xét tuyển phương thức 1, phương thức 2A, 2B;

            (ii) Thí sinh tự do (tốt nghiệp THPT từ năm 2023 trở về trước) có đăng ký xét tuyển phương thức 3, phương thức 4 ngành Dược học, Hóa dược;

            (iii) Thí sinh có nguyện vọng và đủ điều kiện cộng điểm khuyến khích theo quy định của Trường Đại học Dược Hà Nội.

Các đối tượng này không thực hiện đăng ký trực tuyến qua website của Trường sẽ không được xét tuyển vào Trường Đại học Dược Hà Nội theo phương thức xét tuyển tương ứng và không được cộng điểm khuyến khích (nếu có) vào tổng điểm xét tuyển.

            2. Thời gian đăng ký

            - Thời gian đăng ký xét tuyển trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung Bộ GD&ĐT: theo quy định và kế hoạch chung của Bộ GD&ĐT.

            - Thời gian đăng ký xét tuyển trực tuyến trên website của Trường dự kiến vào tháng 5-6/2024 và sẽ có thông báo cụ thể sau. Địa chỉ website: tuyensinh.hup.edu.vn.

            3. Chuẩn bị hồ sơ đăng ký xét tuyển trực tuyến

            Hồ sơ đăng ký xét tuyển trực tuyến là scan bản GỐC của các giấy tờ được yêu cầu cụ thể theo từng phương thức xét tuyển, bao gồm:

            - Scan bản gốc học bạ THPT, đầy đủ các trang thông tin cá nhân, kết quả học tập và đánh giá cuối năm của từng năm học lớp 10, 11, 12;

            - Scan bản gốc Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng theo mẫu, có xác nhận của trường THPT (chỉ đối với phương thức 1);

 

            - Scan bản gốc Chứng chỉ SAT/ACT, Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (nếu có);

            - Scan bản gốc Giấy chứng nhận đạt giải kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh/ thành phố/ quốc gia môn Toán/ Vật lý/ Hóa học/ Sinh học (nếu có);

            - Scan bản gốc Giấy xác nhận học sinh trường chuyên và môn chuyên đối với thí sinh đăng ký xét tuyển phương thức 2B (theo mẫu của Trường Đại học Dược Hà Nội);

            - Scan bản gốc các minh chứng nếu được cộng điểm ưu tiên khu vực theo nơi thường trú (quy định tại điểm c khoản 1 Điều 7 Quy chế tuyển sinh đại học ban hành theo Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT) hoặc điểm ưu tiên theo đối tượng chính sách, đối với các thí sinh có đăng ký xét tuyển theo phương thức 2A, phương thức 2B;

            - Scan/Ảnh chụp Căn cước công dân.

            Thí sinh lưu ý chuẩn bị sẵn các hồ sơ trên để thuận lợi hoàn thành đăng ký xét tuyển trực tuyến đúng thời hạn.

            IV. Chính sách ưu tiên - điểm cộng khuyến khích

Điểm cộng khuyến khích được áp dụng cho các đối tượng đăng ký xét tuyển vào Trường theo phương thức 2B, phương thức 3, phương thức 4.

            1. Đối với đối tượng có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (còn hiệu lực đến ngày cuối cùng của hạn nộp hồ sơ trên cổng tuyển sinh của Trường)

Thí sinh đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Dược Hà Nội có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (tương đương IELTS đạt từ 5.5 trở lên) được cộng điểm khuyến khích vào tổng điểm xét tuyển cho tất cả các ngành đăng ký xét tuyển với các mức điểm (theo thang điểm 30) như sau:

IELTS

TOEFL iBT

PTE Academic

Cambridge English

Điểm cộng khuyến khích

5.5

46-59

42-49

162-168

0,25

6

60-78

50-57

169-175

0,50

6.5

79-93

58-64

176-184

0,75

7

94-101

65-72

185-191

1,00

7.5

102-109

73-78

192-199

1,25

8

110-114

79-82

200-204

1,50

8.5

115-117

83-86

205-208

1,75

9

118-120

87-90

209-212

2,00

            Lưu ý, đối với thí sinh có nhiều chứng chỉ tiếng Anh quốc tế sẽ được tính điểm khuyến khích cho một chứng chỉ có mức điểm khuyến khích cao nhất.

            2. Đối với đối tượng đạt giải kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh/ thành phố lớp 12 các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học

Thí sinh đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Dược Hà Nội đạt giải Ba trở lên trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh/ thành phố môn Toán/ Vật lý/ Hóa học/ Sinh học, hoặc giải Khuyến khích kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia môn Toán/ Vật lý/ Hóa học/ Sinh học, tốt nghiệp THPT năm 2024, được cộng điểm khuyến khích vào tổng điểm xét tuyển cho ngành đăng ký xét tuyển với các mức điểm (theo thang điểm 30) như sau:

TT

Giải

Điểm cộng khuyến khích

 

Môn đạt giải

Ngành được cộng điểm khuyến khích

1

Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh/ thành phố

 

 

Toán học

Tất cả các ngành

Hóa học

 

- Giải Ba

0,25

 

Vật lý

Dược học, Hóa dược, Hóa học

- Giải Nhì

0,50

 

- Giải Nhất

0,75

 

Sinh học

Công nghệ sinh học

2

Giải Khuyến khích kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia

1,00

 

 

 

            Lưu ý: trường hợp thí sinh vừa đạt giải kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh/ thành phố, vừa đạt giải Khuyến khích kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia chỉ được hưởng một mức điểm cộng khuyến khích cao nhất.

            V. Tuyển sinh chương trình liên kết đào tạo ngành Dược học trình độ đại học với Đại học Sydney, Úc

            Năm 2024, Trường Đại học Dược Hà Nội dự kiến bắt đầu tuyển sinh chương trình song bằng với Đại học Sydney, Úc ngành Dược học trình độ đại học.

            - Chỉ tiêu dự kiến: 30 chỉ tiêu.

            - Điều kiện xét tuyển dự kiến:

                        + Thí sinh trúng tuyển, xác nhận nhập học vào Trường ngành Dược học và có nguyện vọng tham gia chương trình.

                        + Trình độ tiếng Anh tối thiểu đạt 6,5 điểm chứng chỉ IELTS hoặc tương đương. Trong trường hợp thí sinh không đủ điều kiện này, thí sinh đạt tối thiểu 5,5 điểm chứng chỉ IELTS hoặc tương đương được phép nộp hồ sơ kèm theo cam kết tự học nâng cao trình độ tiếng Anh và trả kết quả chứng chỉ IELTS đạt 6,5 điểm hoặc tương đương tại thời điểm xét chuyển tiếp sang Đại học Sydney, Úc.

            Các thông tin cụ thể về tổ chức tuyển sinh, thông tin hướng dẫn tuyển sinh đại học cũng như Đề án tuyển sinh đại học năm 2024 sẽ được đăng tải trên website của Nhà trường tại địa chỉ https://tuyensinh.hup.edu.vn/.

 

Đính kèm :

Tin khác :

ĐẠI HỌC : 024 3826 4465
SAU ĐẠI HỌC : 024 3826 7480