ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CÁC NHÀ KHOA HỌC HÀNG ĐẦU TRONG LĨNH VỰC ĐÀO TẠO, NGHIÊN CỨU DƯỢC

 

Hiện tại Trường có 181 giảng viên trong đó 41 giảng viên cao cấp, 34 giảng viên chính và 105 giảng viên, 

43 Giáo sư và Phó Giáo sư.

STT Họ và tên Năm sinh Học hàm Năm phong/BN  Danh hiệu Năm phong 
1 Nguyễn Thanh Bình 1965 GS 2013 NGƯT 2014
2 Thái Nguyễn Hùng Thu 1956 GS 2015 NGND 2017
3 Nguyễn Hải Nam 1972 GS 2015    
4 Phạm Thị Minh Huệ 1965 GS 2018 NGƯT 2014
5 Nguyễn Đình Luyện 1957 GS 2020 NGƯT 2014
6 Nguyễn Ngọc Chiến 1972 GS 2020    
7 Nguyễn Viết Thân 1956 PGS 2007    
8 Nguyễn Đăng Hòa  1957 PGS 2007 NGƯT 2010
9 Nguyễn Thái An 1966 PGS 2010    
10 Nguyễn Thị Kiều Anh 1967 PGS 2011    
11 Nguyễn Mạnh Tuyển 1973 PGS 2011    
12 Đinh Thị Thanh Hải 1969 PGS 2012 NGƯT 2017
13 Nguyễn Thị Song Hà 1965 PGS 2013    
14 Trần Văn Ơn 1966 PGS 2013    
15 Đào Thị Vui 1966 PGS 2013    
16 Nguyễn Tường Vy 1967 PGS 2013    
17 Nguyễn Thu Hằng 1975 PGS 2015    
18 Nguyễn Thị Lập 1975 PGS 2015    
19 Vũ Đặng Hoàng 1976 PGS 2015    
20 Nguyễn Hoàng Anh 1976 PGS 2015    
21 Phạm Thị Thanh Hà 1977 PGS 2015    
22 Phùng Thanh Hương 1976 PGS 2015    
23 Đỗ Quyên 1973 PGS 2015    
24 Nguyễn Văn Rư 1959 PGS 2016    
25 Phan Thị Phương Dung 1970 PGS 2016    
26 Nguyễn Thị Thanh Hương 1972 PGS 2016    
27 Nguyễn Thị Liên Hương 1974 PGS 2016    
28 Vũ Trần Anh 1975 PGS 2016    
29 Vũ Thị Thu Giang 1974 PGS 2018    
30 Đàm Thanh Xuân 1965 PGS 2018    
31 Nguyễn Thị Thanh Duyên 1977 PGS 2018    
32 Bùi Hồng Cường 1971 PGS 2018    
33 Phạm Thị Thúy Vân 1973 PGS 2018    
34 Nguyễn Thành Hải 1980 PGS 2018    
35 Nguyễn Hoàng Tuấn 1977 PGS 2018    
36 Nguyễn Thùy Dương 1976 PGS 2018    
37 Đào Thị Kim Oanh 1978 PGS 2018    
38 Văn Thị Mỹ Huệ 1975 PGS 2018    
39 Đỗ Hồng Quảng 1976 PGS 2018    
40 Lê Đình Chi 1977 PGS 2020    
41 Nguyễn Thạch Tùng 1982 PGS 2020    
42 Trần Phương Thảo 1985 PGS 2021    
43 Nguyễn Thị Thuận 1970 PGS 2021    
 

Tin khác :

ĐẠI HỌC : 024 3826 4465
SAU ĐẠI HỌC : 024 3826 7480