Điểm cộng khuyến khích

Điểm cộng khuyến khích

Điểm cộng khuyến khích được áp dụng cho các đối tượng đăng ký xét tuyển vào Trường - phương thức 2B và phương thức 3

Phương thức tuyển sinh đại học năm 2021

Phương thức tuyển sinh đại học năm 2021

Năm 2021, Nhà trường tổ chức xét tuyển theo 03 phương thức và yêu cầu bắt buộc đăng ký xét tuyển trực tuyến tại cổng tuyển sinh của Trường với phương thức 2A, phương thức 2B và phương thức 3

Thông tin tuyển sinh năm 2021

Thông tin tuyển sinh năm 2021

Đề án tuyển sinh đại học năm 2021 của Trường Đại học Dược Hà Nội - bản rút gọn - và một số thông tin thí sinh cần lưu ý khi đăng ký xét tuyển.

loading...