Tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ và thạc sĩ dược học năm 2021

Tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ và thạc sĩ dược học năm 2021

Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ và thạc sĩ dược học đã xác định năm 2021, Trường đại học Dược Hà Nội thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ và thạc sĩ dược học năm 2021 như sau

loading...