Ngành/Chuyên ngành

Tiến sĩ

Thạc sĩ

Ghi chú

Công nghệ dược phẩm và bào chế thuốc

2

10

 

Hóa dược

1

 

 

Dược lý và dược lâm sàng

2

40

 

Dược liệu – Dược học cổ truyền

1

5

 

Hóa sinh dược

1

5

 

Kiểm nghiện thuốc và độc chất

1

5

 

Tổ chức quản lý dược

2

15

 

Tổng số

10

80

 

Tệp đính kèm:

Tin liên quan

loading...