Đề án đào tạo liên kết song bằng ngành Dược học trình độ đại học với Đại học Sydney, Úc

Năm 2024, Trường Đại học Dược Hà Nội dự kiến bắt đầu tuyển sinh chương trình song bằng với Đại học Sydney, Úc ngành Dược học trình độ đại học. 

 

 

            - Chỉ tiêu dự kiến: 30 chỉ tiêu.

            - Điều kiện xét tuyển:

                        + Thí sinh trúng tuyển, xác nhận nhập học vào Trường ngành Dược học và có nguyện vọng tham gia chương trình.

                        + Trình độ tiếng Anh tối thiểu đạt 6,5 điểm chứng chỉ IELTS hoặc tương đương. Trong trường hợp thí sinh không đủ điều kiện này, thí sinh đạt tối thiểu 5,5 điểm chứng chỉ IELTS hoặc tương đương được phép nộp hồ sơ kèm theo cam kết tự học nâng cao trình độ tiếng Anh và trả kết quả chứng chỉ IELTS đạt 6,5 điểm hoặc tương đương tại thời điểm xét chuyển tiếp sang Đại học Sydney, Úc.

            Các thông tin cụ thể về tổ chức tuyển sinh, thông tin hướng dẫn tuyển sinh đại học cũng như Đề án tuyển sinh đại học năm 2024 sẽ được đăng tải trên website của Nhà trường tại địa chỉ https://tuyensinh.hup.edu.vn/.

 

Đính kèm :

Tin khác :

ĐẠI HỌC : 024 3826 4465
SAU ĐẠI HỌC : 024 3826 7480