Thông báo đăng ký học các học phần bổ sung trước khi xét tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ năm 2024

 

 Nhằm đáp ứng nhu cầu của các ứng viên có nguyện vọng đăng ký học bổ sung một số học phần để đảm bảo chuẩn đầu vào phục vụ xét tuyển vào các chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ của Trường Đại học Dược Hà Nội năm 2024, Nhà trường thông báo về tổ chức giảng dạy/học tập, thời điểm đăng ký, quy định về quản lý và đánh giá học phần và học phí của các học phần học bổ sung như sau:

- Các ứng viên đăng ký học bổ sung theo mẫu đơn và gửi về phòng Quản lý Đào tạo, bộ phận Sau đại học trước ngày 31/3/2024. Nhà trường sẽ tổ chức giảng dạy/học tập bổ sung trong tháng 4 đến tháng 6 năm 2024 để ứng viên hoàn thành chương trình phục vụ cho đợt xét tuyển vào tháng 8/2024.

- Việc triển khai, quản lý giảng dạy và đánh giá học phần thực hiện theo Quy chế đào tạo đại học (đối với các học phần thuộc chương trình đại học) hoặc Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ (đối với các học phần thuộc chương trình cao học) hiện hành của Trường.

         - Học phí của các học phần học bổ sung:

         + Các học phần đăng ký học thuộc chương trình đại học chính quy:

        Mức học phí quy định: 1.000.000 đ/tín chỉ (Một triệu đồng/1 tín chỉ).

         + Các học phần đăng ký học thuộc chương trình cao học:

Mức học phí quy định: 1.500.000 đ/tín chỉ (Một triệu năm trăm ngàn đồng/1 tín chỉ).

Mẫu đơn đăng ký: File

 

Đính kèm :

Tin khác :

ĐẠI HỌC : 024 3826 4465
SAU ĐẠI HỌC : 024 3826 7480