Chỉ tiêu và điểm chuẩn năm 2023

 

  - Mã trường: DKH

TT

Ngành/Mã ngành

Phân bổ chỉ tiêu dự kiến

Tổng chỉ tiêu

Điểm chuẩn

Tổ hợp môn xét tuyển

PT4- xét theo KQ thi TN THPT 2023

PT3- xét theo KQ kỳ thi tư duy ĐHBK

PT khác

PT4- xét theo KQ thi TN THPT 2023 (*)

PT3- xét theo KQ kỳ thi tư duy ĐHBK

PT2B- KQHT THPT chuyên

PT2A- Kết hợp CC SAT/ACT với KQHT THPT

1

Dược học/ 7720201

475

35

270

780

25,00

-

28,00

86,75

A00

2

Hóa dược/ 7720203

36

4

20

60

24,90

(8,25-8,40-NV2)

-

27,95

85,43

A00

3

Hóa học/ 7440112

36

4

20

60

23,81

(7,75-7,60-NV4)

-

27,04

81,97

A00

4

Công nghệ sinh học/ 7420201

36

4

20

60

24,21

(8,75-6,80-NV1)

-

28,20

86,41

B00

 

           Trong trường hợp cần thiết, sau khi xác định tổng điểm chuẩn trúng tuyển mà số thí sinh trong danh sách đạt điểm chuẩn vượt trên chỉ tiêu đã xác định thì Hội đồng tuyển sinh Nhà trường thực hiện xét tuyển các thí sinh có tổng điểm tổ hợp bằng nhau ở cuối danh sách theo tiêu chí bổ sung để lấy đủ chỉ tiêu.

          Sau khi xét lần lượt tiêu chí bổ sung 1 và 2 mà vẫn chưa xác định được điều kiện trúng tuyển, Hội đồng tuyển sinh Nhà trường thực hiện xét tuyển theo tiêu chí thứ tự nguyện vọng thí sinh đăng ký (theo Nguyên tắc xét tuyển quy định tại khoản 3, Điều 20, Quy chế tuyển sinh đại học; tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non).

(*): Tiêu chí phụ trong ngoặc lần lượt là Điểm bài Hóa học (tổ hợp A00) / Điểm bài Sinh học (tổ hợp B00) - Điểm bài Toán học - Thứ tự nguyện vọng đăng ký của thí sinh

 

Tin khác :

ĐẠI HỌC : 024 3826 4465
SAU ĐẠI HỌC : 024 3826 7480