Điểm chuẩn Trường Đại học Dược Hà Nội 3 năm gần đây: Cao nhất 26,9 điểm

Tổng hợp điểm chuẩn 3 năm gần đây của Trường Đại học Dược Hà Nội để quý phụ huynh, học sinh tham khảo và đưa ra lựa chọn trước khi đăng ký xét tuyển. 
 

Tin khác :

ĐẠI HỌC : 024 3826 4465
SAU ĐẠI HỌC : 024 3826 7480