TUYỂN SINH CLC NGÀNH DƯỢC HỌC 2022

Đào tạo Dược sĩ chất lượng cao có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp tốt, có năng lực chuyên môn để sản xuất, quản lý và cung ứng thuốc tốt, tư vấn về sử dụng thuốc hợp lý - an toàn - hiệu quả nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong nước và hướng tới hội nhập quốc tế; có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm, sáng tạo, phát hiện và giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực dược; thành thạo tiếng Anh trong các lĩnh vực chuyên môn. 

1. Thông tin tuyển sinh

- Mã ngành: 7720201

- Chỉ tiêu dự kiến 2022: 60

- Mã tổ hợp xét tuyển: A00

- Đối tượng xét tuyển: thí sinh trúng tuyển, xác nhận nhập học vào Trường ngành Dược học và có nguyện vọng tham gia CT CLC. Thí sinh sẽ phải tham gia kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh đầu vào. Trường hợp thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế có điểm quy đổi tương đương đạt hoặc cao hơn điểm kiểm tra năng lực tiếng Anh tối thiểu được xét miễn kiểm tra năng lực tiếng Anh đầu vào.

Các thông tin cụ thể về điều kiện dự tuyển, cách thức tổ chức sẽ được đăng tải trên website của Nhà trường.

2. Mục tiêu và chương trình đào tạo

- Mục tiêu chung:

Đào tạo Dược sĩ chất lượng cao có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp tốt, có năng lực chuyên môn để sản xuất, quản lý và cung ứng thuốc tốt, tư vấn về sử dụng thuốc hợp lý - an toàn - hiệu quả nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong nước và hướng tới hội nhập quốc tế; có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm, sáng tạo, phát hiện và giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực dược; thành thạo tiếng Anh trong các lĩnh vực chuyên môn; có năng lực nghiên cứu khoa học và khả năng tự học nâng cao trình độ chuyên môn. Người học có khả năng làm việc trong các doanh nghiệp dược, hệ thống y tế quốc gia và quốc tế.

- Mục tiêu cụ thể:

Sinh viên được trang bị đầy đủ kiến thức khoa học cơ bản, y sinh dược học cơ sở và kiến thức chuyên môn về bào chế, sản xuất, đảm bảo chất lượng, cung ứng, quản lý, tối ưu hóa sử dụng thuốc, nguyên liệu làm thuốc, mỹ phẩm và thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Sinh viên được rèn luyện nhằm đạt được các kỹ năng cần thiết để thực hiện và giải quyết các vấn đề chuyên môn sâu; thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Dược.

Sinh viên được đào tạo để làm việc độc lập, theo nhóm, sáng tạo và thích ứng với môi trường làm việc thay đổi.

Sinh viên được trang bị để sử dụng tiếng Anh thành thạo, ứng dụng tin học hiệu quả trong học tập, nghiên cứu và các hoạt động nghề nghiệp.

Sinh viên được rèn luyện để có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, có khả năng tự học và phát triển nghề nghiệp trong tương lai.

- Thời gian đào tạo: 5 năm

- Cấu trúc chương trình

 

 

Khối kiến thức

Số tín chỉ

Số giờ

LT

TH/Se

1

Kiến thức giáo dục đại cương

(Chưa kể các phần nội dung Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng)

32

 

 

 

- Các môn chung

(Chưa kể các phần nội dung Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng)

19

221

64

 

- Các môn cơ sở khối ngành

13

141

54

2

 

 

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp:

118

 

 

- Kiến thức cơ sở ngành

37

401

154

- Kiến thức ngành và chuyên ngành

75

 

 

      + Kiến thức ngành

53

528

297

+ Kiến thức định hướng Chăm sóc Dược

22

205

125

- Tự chọn

6

 

 

3

Khóa luận tốt nghiệp/ Lý thuyết tổng hợp

10

 

 

 

Tổng cộng

160

 

 

3. Chi tiết Đề án đào tạo chất lượng cao ngành Dược học trình độ đại học tham khảo theo file đính kèm.

 

 

 

Đính kèm :

Tin khác :

ĐẠI HỌC : 024 3826 4465
SAU ĐẠI HỌC : 024 3826 7480