PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN VÀ ĐIỀU KIỆN NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ VÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI NĂM 2022

Trường Đại học Dược Hà Nội xin thông báo: 

 

1. Phương thức 1: Xét tuyển thẳng thí sinh theo quy chế tuyển sinh đại học của Bộ GDĐT và của Nhà trường, cụ thể các đối tượng sau:

a) Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc được xét tuyển thẳng vào tất cả các ngành, chương trình đào tạo của Trường.

b) Thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế hoặc Cuộc thi khoa học, kỹ thuật (KH-KT) cấp quốc gia, quốc tế do Bộ GDĐT tổ chức, cử tham gia; thời gian đoạt giải không quá 3 năm tính tới thời điểm xét tuyển thẳng; được xét tuyển thẳng trong năm tốt nghiệp THPT vào các ngành phù hợp với môn thi, nội dung đề tài. Riêng với ngành Dược học, chỉ xét tuyển thẳng đối với thí sinh đoạt giải Nhất tại các Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia do Bộ Giáo dục Đào tạo tổ chức, được Bộ Giáo dục Đào tạo cử đi tham dự và đoạt giải tại Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế. Các môn thi, lĩnh vực KH-KT của đề tài dự thi được xét tuyển vào các ngành cụ thể như sau:

Ngành học

Môn thi học sinh giỏi

Lĩnh vực KH-KT

Dược học

Toán, Vật lý, Hóa học

Hóa học, Hóa sinh

Hóa dược

Toán, Vật lý, Hóa học

Hóa học, Hóa sinh

Hoá học

Toán, Vật lý, Hóa học

Hóa học, Hóa sinh

Công nghệ sinh học

Toán, Hóa học, Sinh học

Hóa học, Hóa sinh, Kỹ thuật Y sinh, Sinh học tế bào và phân tử, Vi sinh, Sinh học trên máy tính và sinh tin

          Mỗi đề tài KH-KT chỉ được xét tuyển thẳng một lần cho một tác giả chính.

c) Hiệu trưởng căn cứ kết quả học tập cấp THPT của thí sinh và yêu cầu của ngành đào tạo để xem xét, quyết định nhận vào học những trường hợp quy định dưới đây:

- Thí sinh là người dân tộc thiểu số rất ít người theo quy định hiện hành của Chính phủ; thí sinh 20 huyện nghèo biên giới, hải đảo thuộc khu vực Tây Nam Bộ; thí sinh có nơi thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp THPT tại các huyện nghèo (học sinh học phổ thông dân tộc nội trú tính theo nơi thường trú) theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Những thí sinh này phải học bổ sung kiến thức 01 (một) năm học trước khi vào học chính thức. Chương trình bổ sung kiến thức do Hiệu trưởng quy định.

- Thí sinh là người nước ngoài có kết quả kiểm tra kiến thức và năng lực Tiếng Việt đáp ứng quy định hiện hành của Bộ trưởng Bộ GDĐT.

2. Phương thức 2

2.1. Phương thức 2A: Xét tuyển kết hợp kết quả học tập THPT với chứng chỉ SAT hoặc ACT đạt ngưỡng quy định của Trường

- Điều kiện nhận hồ sơ xét tuyển:

(i) Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế SAT hoặc ACT còn hiệu lực tại thời điểm nộp hồ sơ và đạt tối thiểu một trong các mức điểm dưới đây:

STT

Chứng chỉ quốc tế

Ngành Dược học

Ngành khác

1

SAT

1350

1300

2

ACT

30

27

(ii) Đạt học lực giỏi 3 năm, kết quả học tập THPT từng năm học của mỗi môn thuộc tổ hợp xét tuyển không dưới 8,0; THPT niên khóa 2019-2022.

Không áp dụng đối với thí sinh là học sinh các cơ sở giáo dục thường xuyên.

- Cách tính điểm xét tuyển:

ĐXT = Điểm SAT*90/1600 + (Điểm TB M1 + Điểm TB M2 + Điểm TB M3)/3 + ĐƯT (nếu có)*100/30

ĐXT = Điểm ACT*90/36 + (Điểm TB M1 + Điểm TB M2 + Điểm TB M3)/3 + ĐƯT (nếu có)*100/30

(Trong đó: ĐXT: Điểm xét tuyển; Điểm TB: Trung bình cộng điểm tổng kết từng năm học (lớp 10, 11, 12) theo học bạ THPT; M1, M2, M3: ba môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển ngành; ĐƯT: Điểm ưu tiên theo quy định của Bộ GDĐT)

2.2. Phương thức 2B: Xét tuyển đối với học sinh giỏi các lớp chuyên của Trường THPT năng khiếu/ chuyên cấp quốc gia hoặc cấp Tỉnh/ Thành phố trực thuộc Trung ương

- Điều kiện nhận hồ sơ xét tuyển:

(i) Thí sinh cả 3 năm lớp 10, 11, 12 đều là học sinh các lớp chuyên Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học của Trường THPT năng khiếu/ chuyên cấp quốc gia hoặc cấp Tỉnh/ Thành phố trực thuộc Trung ương, THPT niên khóa 2019-2022;

Các ngành được đăng ký xét tuyển tương ứng với các môn chuyên như sau:

Môn chuyên

Ngành được đăng ký xét tuyển

Toán, Hóa học

Tất cả các ngành

Vật lý

Dược học, Hóa dược, Hóa học

Sinh học

Công nghệ sinh học

(ii) Đạt học lực giỏi 3 năm, kết quả học tập THPT từng năm học của mỗi môn thuộc tổ hợp xét tuyển không dưới 8,0.

- Cách tính điểm xét tuyển:

ĐXT = Điểm TB M1 + Điểm TB M2 + Điểm TB M3 + ĐƯT (nếu có) + ĐKK (nếu có)

(Trong đó: ĐXT: Điểm xét tuyển; Điểm TB: Trung bình cộng điểm tổng kết từng năm học (lớp 10, 11, 12) theo học bạ THPT; M1, M2, M3: ba môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển ngành; ĐƯT: Điểm ưu tiên theo quy định của Bộ GDĐT; ĐKK: Điểm khuyến khích theo quy định tại mục IV. Chính sách ưu tiên - điểm cộng khuyến khích)

3. Phương thức 3: Xét tuyển căn cứ kết quả kỳ thi đánh giá tư duy của Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

- Đối với ngành Dược học, thí sinh đăng ký xét tuyển có kết quả học tập THPT từng năm học của mỗi môn Toán, Vật lý, Hóa học không dưới 7,0 và có học lực lớp 12 xếp loại giỏi trở lên.

- Đối với ngành Hóa dược, thí sinh đăng ký xét tuyển có kết quả học tập THPT từng năm học của mỗi môn Toán, Vật lý, Hóa học không dưới 7,0.

4. Phương thức 4: Xét tuyển căn cứ kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

- Đối với ngành Dược học và Hóa dược: thí sinh đăng ký xét tuyển có kết quả học tập THPT từng năm học của mỗi môn thuộc tổ hợp xét tuyển không dưới 7,0.

 

Tin khác :

ĐẠI HỌC : 024 3826 4465
SAU ĐẠI HỌC : 024 3826 7480