Tuyển sinh chương trình chất lượng cao trình độ đại học năm 2022

Trường Đại học Dược Hà Nội xin thông báo 

1. Ngành, chỉ tiêu và đối tượng tuyển sinh chương trình chất lượng cao

- Ngành tuyển sinh: Dược học - 7720201

- Chỉ tiêu tuyển sinh: 60

- Đối tượng tuyển sinh: sinh viên đã trúng tuyển, xác nhận nhập học vào ngành Dược học của Trường Đại học Dược Hà Nội năm 2022 và tự nguyện đăng ký tham gia học chương trình chất lượng cao.

2. Phương thức xét tuyển chương trình chất lượng cao (CLC)

2.1. Xét tuyển thẳng

- Sinh viên thuộc đối tượng trúng tuyển theo phương thức 2A.

- Sinh viên thuộc đối tượng trúng tuyển thẳng bằng giải học sinh giỏi quốc gia và có chứng chỉ tiếng Anh đạt tối thiểu trình độ 3/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam (bảng quy đổi theo mục 3).

2.2. Xét tuyển sinh viên thuộc đối tượng trúng tuyển theo phương thức 2B, 3, 4 và đối tượng trúng tuyển thẳng bằng giải học sinh giỏi quốc gia chưa có chứng chỉ tiếng Anh

a) Nguyên tắc xét tuyển:

- Sinh viên đăng ký xét tuyển vào chương trình CLC phải đạt tối thiểu trình độ 3/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam.

- Xét tuyển sinh viên đăng ký vào chương trình chất lượng cao theo nguyên tắc căn cứ điểm xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu. Cách tính điểm xét tuyển như sau:

Điểm xét tuyển = A / B x 10 + C

Trong đó:

A = Điểm trúng tuyển của sinh viên vào ngành Dược học theo phương thức 2B, 3, 4 trừ đi điểm ưu tiên và điểm khuyến khích (nếu có),

B = Điểm chuẩn theo phương thức tương ứng với điểm trúng tuyển của A,

Riêng với đối tượng trúng tuyển thẳng bằng giải học sinh giỏi quốc gia: A / B = 1,5.

C = Điểm thưởng cho năng lực tiếng Anh. Thí sinh được cộng điểm thưởng nếu có chứng chỉ tiếng Anh hoặc kết quả kiểm tra năng lực tiếng Anh đầu vào tối thiểu đạt mức điểm sau:

CEFR

IELTS

TOEIC

TOEFL IBT

Điểm bài thi đánh giá năng lực tiếng Anh đầu vào của ĐHDHN

Điểm thưởng

(C)

B2

5.5

750

71

85

10

B1

4.5

450

53

50

5

b) Tiêu chí xét tuyển bổ sung

Trong trường hợp cần thiết, sau khi xác định điểm chuẩn trúng tuyển mà số thí sinh trong danh sách đạt điểm chuẩn vượt trên chỉ tiêu đã xác định thì Hội đồng tuyển sinh Nhà trường thực hiện xét tuyển các thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau ở cuối danh sách theo tiêu chí đánh giá điểm năng lực tiếng Anh đầu vào để lấy đủ chỉ tiêu.

3. Kiểm tra năng lực tiếng Anh đầu vào

- Sinh viên đăng ký xét tuyển vào chương trình CLC phải tham dự kỳ kiểm tra năng lực tiếng Anh đầu vào (do Nhà trường tổ chức theo Kế hoạch nhập học năm 2022) và sử dụng kết quả kiểm tra để dự tuyển.

- Sinh viên có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế hoặc chứng chỉ tiếng Anh trong nước (còn hiệu lực đến thời điểm nộp hồ sơ) - do các cơ sở được Bộ Giáo dục và Đào tạo chấp thuận - được công nhận đạt năng lực tiếng Anh đầu vào nếu đạt mức điểm tối thiểu sau:

CEFR

IELTS

TOEIC

TOEFL IBT

B1

4.5

450

53

- Sinh viên đã có chứng chỉ tiếng Anh đạt yêu cầu tối thiểu ở trên nếu có nguyện vọng cải thiện điểm thưởng trong điểm xét tuyển có thể đăng ký tham gia kỳ kiểm tra năng lực tiếng Anh đầu vào của Nhà trường.

- Lệ phí thi kiểm tra năng lực tiếng Anh đầu vào: 280.000 đ

4. Thời gian tuyển sinh

STT

Nội dung

Hình thức

Thời gian

1

Thông báo tuyển sinh chương trình chất lượng cao trình độ đại học

http://tuyensinh.hup.edu.vn

Trước ngày 16/08/2022

2

Đăng ký dự tuyển chương trình chất lượng cao trình độ đại học

Xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống của Bộ GDĐT và đăng ký học CT CLC trên hệ thống của ĐHDHN

Trước 17h00 ngày 22/09/2022

3

Tổng hợp danh sách đăng ký dự tuyển và thông báo danh sách, lịch thi đầu vào

Trực tuyến trên hệ thống của ĐHDHN và qua email của sinh viên

Trước 17h00 ngày 23/09/2022

4

Nhập học theo Kế hoạch nhập học năm 2022

Tập trung tại Trường ĐHDHN

26-27/09/2022

5

Tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh đầu vào

Tập trung tại Trường ĐHDHN

27-28/09/2022

6

Họp Hội đồng tuyển sinh xét tuyển chương trình CLC

Theo kế hoạch

30/09/2022

7

Thông báo trúng tuyển vào chương trình CLC

Trực tuyến trên hệ thống của ĐHDHN và qua email của sinh viên

Trước 17h00 ngày 30/09/2022

8

Sinh viên CLC học theo thời khóa biểu của chương trình trúng tuyển

http://daotao.hup.edu.vn

Từ ngày 03/10/2022

Trân trọng thông báo!

 

Đính kèm :

Tin khác :

ĐẠI HỌC : 024 3826 4465
SAU ĐẠI HỌC : 024 3826 7480