Báo cáo năng lực tuyển sinh sau đại học năm 2023 - Trường Đại học Dược Hà Nội

 

 Trường Đại học Dược Hà Nội thông báo

Báo cáo năng lực tuyển sinh sau đại học năm 2023 như sau:

1. Thông tin chung về cơ sở đào tạo: Xem tại đây
2. Báo cáo thực hiện tuyển sinh năm 2022: Xem tại đây
3. Quy mô đào tạo của Trường ĐHDHN năm 2022: Xem Quy mô
4. Dự kiến kế hoạch tuyển sinh năm 2023: Xem tại đây
5. Số lượng giảng viên, giảng viên thỉnh giảng của Trường ĐHDHN: Số lượngDanh sách giảng viên cơ hữuDanh sách giảng viên thỉnh giảng
6. Cơ sở thực hành của Trường ĐHDHN: Xem tại đây​
7. Năng lực dự kiến tuyển sinh năm 2023: Xem tại đây​
Trân trọng thông báo
 

Tin khác :

ĐẠI HỌC : 024 3826 4465
SAU ĐẠI HỌC : 024 3826 7480