Thông tin tuyển sinh đại học năm 2023

 

 

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC DỰ KIẾN NĂM 2023 - TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI

 

A. THÔNG TIN CHUNG

1. Phương thức tuyển sinh

          Nhà trường tổ chức xét tuyển theo 04 phương thức:

1.1. Phương thức 1: Xét tuyển thẳng theo quy định về tuyển thẳng của Bộ GD&ĐT và Nhà trường (cụ thể tại bài Đối tượng xét tuyển thẳng đại học năm 2023)

1.2. Phương thức 2

a) Phương thức 2A: Xét tuyển kết hợp kết quả học tập THPT với chứng chỉ SAT/ACT Thí sinh đạt học lực giỏi 3 năm, kết quả học tập THPT từng năm học của mỗi môn thuộc tổ hợp xét tuyển không dưới 8,0; THPT niên khóa 2020-2023

STT

Chứng chỉ quốc tế

Ngành Dược học

Ngành khác

1

SAT

1350

1300

2

ACT

30

27

           Không áp dụng đối với thí sinh là học sinh các cơ sở giáo dục thường xuyên.

         Cách tính điểm xét tuyển (thang điểm 100):

         ĐXT = Điểm SAT*90/1600 + (Điểm TB M1 + Điểm TB M2 + Điểm TB M3)/3 + ĐƯT (nếu có)*100/30

         ĐXT = Điểm ACT*90/36 + (Điểm TB M1 + Điểm TB M2 + Điểm TB M3)/3 + ĐƯT (nếu có)*100/30

 

        (Trong đó: ĐXT: Điểm xét tuyển; Điểm TB: Trung bình cộng điểm tổng kết từng năm học (lớp 10, 11, 12) theo học bạ THPT; M1, M2, M3: ba môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển ngành; ĐƯT: Điểm ưu tiên theo quy định của Bộ GDĐT)

b) Phương thức 2B: Xét tuyển đối với học sinh giỏi các lớp chuyên (môn chuyên thuộc tổ hợp xét tuyển) của Trường THPT năng khiếu/ chuyên cấp quốc gia hoặc cấp Tỉnh/ Thành phố trực thuộc Trung ương Đạt học lực giỏi 3 năm, kết quả học tập THPT từng năm học của mỗi môn thuộc tổ hợp xét tuyển không dưới 8,0.

         Cách tính điểm xét tuyển (thang điểm 30):

         ĐXT = Điểm TB M1 + Điểm TB M2 + Điểm TB M3 + ĐƯT (nếu có) + ĐKK (nếu có)

        (Trong đó: ĐXT: Điểm xét tuyển; Điểm TB: Trung bình cộng điểm tổng kết từng năm học (lớp 10, 11, 12) theo học bạ THPT; M1, M2, M3: ba môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển ngành; ĐƯT: Điểm ưu tiên theo quy định của Bộ GDĐT; ĐKK: Điểm khuyến khích theo quy định tại Điểm cộng khuyến khích)

1.3. Phương thức 3: Xét tuyển căn cứ kết quả Kỳ thi đánh giá tư duy của Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội năm 2023.

          Yêu cầu tổng điểm bài thi tư duy đạt từ 80 điểm trở lên.

          Đối với ngành Dược học, thí sinh đăng ký xét tuyển có kết quả học tập THPT từng năm học của mỗi môn Toán, Vật lý, Hóa học không dưới 7,0 và có học lực lớp 12 xếp loại giỏi trở lên.

          Đối với ngành Hóa dược, thí sinh đăng ký xét tuyển có kết quả học tập THPT từng năm học của mỗi môn Toán, Vật lý, Hóa học không dưới 7,0.

1.4. Phương thức 4: Xét tuyển căn cứ kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

          Đối với ngành Dược học và Hóa dược: thí sinh đăng ký xét tuyển có kết quả học tập THPT từng năm học của mỗi môn Toán, Vật lý, Hóa học không dưới 7,0.

2. Chỉ tiêu tuyển sinh

                              Dược học …………………..7720201 / A00 / 780 (475 / 35 / 270)

                              Hóa dược……………..……7720203 / A00 / 60 (36 / 04 / 20)

                              Hoá học…………………….7440112 / A00 / 60 (36 / 04 / 20)

                              Công nghệ sinh học.......... 7420201 / B00 / 60 (36 / 04 / 20)

(Mã ngành/ Tổ hợp môn/ Tổng chỉ tiêu ngành (Chỉ tiêu PT4/ PT3/ PT1+2))

3. Thời gian, hình thức nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển

- BẮT BUỘC đăng ký trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung theo quy định và kế hoạch chung của Bộ GD&ĐT. (Kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học của Bộ GD&ĐT vui lòng xem tại đây) 

  Thí sinh TN THPT 2023 lưu ý kiểm tra kết quả học tập THPT trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung - đây là căn cứ để Trường xét điều kiện xét tuyển ngành Dược học và Hóa dược theo phương thức 3 và 4.

- Đồng thời BẮT BUỘC đăng ký trực tuyến trên website của Trường Đại học Dược Hà Nội đối với các đối tượng sau:

            (i) Tất cả thí sinh đăng ký xét tuyển phương thức 1, phương thức 2A, phương thức 2B;

            (ii) Thí sinh TỰ DO có đăng ký xét tuyển phương thức 3, phương thức 4 ngành Dược học, Hóa dược;

            (iii) Thí sinh có nguyện vọng và đủ điều kiện cộng điểm khuyến khích nếu có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế và/ hoặc giải học sinh giỏi cấp tỉnh.

          Các đối tượng này không thực hiện đăng ký trực tuyến qua website của Trường sẽ không được xét tuyển vào Trường Đại học Dược Hà Nội theo phương thức xét tuyển tương ứng và không được cộng điểm khuyến khích (nếu có) vào tổng điểm xét tuyển.

- Thời gian đăng ký trực tuyến trên website của Trường dự kiến từ ngày 22/05/2023 đến hết ngày 15/06/2023, địa chỉ website: tuyensinh.hup.edu.vn. Hồ sơ đăng ký chi tiết xem tại đây.

4. Tuyển sinh chương trình chất lượng cao ngành Dược học

- Ngành tuyển sinh: Dược học - 7720201

- Chỉ tiêu tuyển sinh: 60

- Đối tượng tuyển sinh: sinh viên đã trúng tuyển, xác nhận nhập học vào ngành Dược học của Trường Đại học Dược Hà Nội năm 2023 và tự nguyện đăng ký tham gia học chương trình chất lượng cao.

- Phương thức xét tuyển chương trình chất lượng cao (CLC):

(1) Xét tuyển thẳng

+ Sinh viên thuộc đối tượng trúng tuyển theo phương thức 2A.

+ Sinh viên thuộc đối tượng trúng tuyển thẳng bằng giải học sinh giỏi quốc gia và có chứng chỉ tiếng Anh đạt tối thiểu trình độ 3/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam.

(2) Xét tuyển sinh viên thuộc đối tượng trúng tuyển theo phương thức 2B, 3, 4 và đối tượng trúng tuyển thẳng bằng giải học sinh giỏi quốc gia chưa có chứng chỉ tiếng Anh

 

Tin khác :

ĐẠI HỌC : 024 3826 4465
SAU ĐẠI HỌC : 024 3826 7480