Chỉ tiêu và điểm chuẩn năm 2017

 

Mã ngành

Tên ngành

Mã tổ hợp môn xét tuyển

Chỉ tiêu

Điểm trúng tuyển

Tiêu chí phụ

Điểm môn Hóa học

Điểm môn Toán

Thứ tự nguyện vọng

52720401

Dược học

A00

600

28,00

9,75

9,20

1

 

Tin khác :

ĐẠI HỌC : 024 3826 4465
SAU ĐẠI HỌC : 024 3826 7480