Chỉ tiêu và điểm chuẩn năm 2018

 

Mã ngành

Tên ngành

Mã tổ hợp môn xét tuyển

Chỉ tiêu

Điểm trúng tuyển

Tiêu chí phụ

Điểm môn Hóa học

Điểm môn Toán

Thứ tự nguyện vọng

7720201

Dược học

A00

730

23,05

8,00

7,80

1

 

Tin khác :

ĐẠI HỌC : 024 3826 4465
SAU ĐẠI HỌC : 024 3826 7480