CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC ĐÁP ỨNG NHU CẦU XÃ HỘI

 

     Nhà trường tổ chức các lớp đào tạo liên tục theo nhu cầu xa hội tại trường theo hình thức học trực tiếp hoặc trực tuyến. Ngoài ra, Nhà trường sẵn sàng phối hợp với các cá nhân và đơn vị để triển khai các chương trình đào tạo theo đặt hàng.

1. Đào tạo cập nhật kiến thức chuyên môn về dược nhằm đáp ứng các quy định của pháp luật cho các Dược sĩ được cấp Chứng chỉ hành nghề dược sau:.

+  Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017:

Khoản 9, điều 28 “Người hành nghề dược không có giấy xác nhận hoàn thành chương trình đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Chứng chỉ hành nghề dược hoặc kể từ ngày có giấy xác nhận hoàn thành chương trình đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược gần nhất” sẽ bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề dược.

     Khoản 3, điều 115: “Đối với người có Chứng chỉ hành nghề dược được cấp trước ngày Luật này có hiệu lực thì thời hạn cập nhật kiến thức chuyên môn tính từ ngày Luật này có hiệu lực”.

+ Nghị định 54/2017/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 08 tháng 05 năm 2017 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật dược và Nghị định 155/2018/NĐ-CP sửa đổi quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y Tế.

Chương trình đào tạo bao gồm 2 mảng kiến thức sau:

                + Pháp luật và quản lý chuyên môn về dược

STT

Tên chuyên đề

Thời lượng (giờ)

1

Pháp luật và quản lý chuyên môn về dược

5

        + Kiến thức chuyên ngành sẽ lựa chọn một trong các chuyên đề sau:

STT

Tên chuyên đề

Thời lượng (giờ)

1

Một số vấn đề về chất lượng dược liệu và chế phẩm nguồn gốc dược liệu

5

2

Hướng dẫn sử dụng một số chế phẩm từ thuốc cổ truyền

5

3

Thuốc giả – Thực trạng và phương pháp phân tích

5

4

Kiểm soát tạp chất hữu cơ trong thuốc thành phẩm

5

5

Tiêu chuẩn hóa chất lượng phục vụ kiểm nghiệm và đăng ký thuốc

5

6

Cập nhật tư vấn sử dụng thuốc cho bệnh nhân

5

7

Thông tin về các dạng bào chế quy ước và hiện đại theo đường dùng thuốc

5

8

Dược lý lâm sàng áp dụng trong sử dụng kháng sinh hợp lý, an toàn

5

       Cho đến nay Nhà trường đã đào tạo và cấp Giấy xác nhận hoàn thành đào tạo cập nhật kiến thức chuyên môn về dược cho hơn 5000 học viên là các Dược sĩ được cấp chứng chỉ hành nghề.

2. Đào tạo chuẩn chức danh nghề nghiệp cho Dược sĩ Hạng III, Dược sĩ Hạng II, Dược sĩ hạng I.

          + Chương trình đào tạo này được Bộ Y tế ban hành nhằm đáp ứng quy định Theo quy định tại Điều 3 và Điều 5 Thông tư liên tịch 27/2015/TTLT-BYT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dược do Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ Nội vụ ban hành và đáp ứng tiêu chuẩn để dự thi hoặc xét thăng hạng theo quy định tại Thông tư 06/2021/TT-BYT quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi, xét thăng hạng và nội dung, hình thức, việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế.

           Cho đến nay, nhà trường đã tổ chức được nhiều lớp với hơn 400 học viên.

3. Đào tạo liên tục về dược Dược lâm sàng

          3.1. Khóa đào tạo liên tục về Dược lâm sàng nhằm trang bị cho các dược sĩ được phân công làm công tác dược lâm sàng tại các cơ sở khám chữa bệnh, nhà thuốc các kĩ năng cần thiết để đáp ứng theo yêu cầu của Thông tư 31/2012/TT-BYT về “Hướng dẫn hoạt động dược lâm sàng trong bệnh viện”, đồng thời giúp các dược sĩ, bác sĩ liên tục cập nhật kiến thức mới trong lĩnh vực dược lâm sàng và điều trị để đáp ứng yêu cầu thực tế công việc tại đơn vị.

 1.  

Thông tin thuốc trong thực hành lâm sàng

 1.  

Sử dụng thuốc cho đối tượng đặc biệt

 1.  

Tương tác và tương kỵ trong sử dụng thuốc

 1.  

Tư vấn sử dụng thuốc

 1.  

Phân tích ca lâm sàng

 1.  

Đánh giá sử dụng thuốc

 1.  

Ứng dụng y học bằng chứng trong thực hành sử dụng thuốc

 1.  

Đánh giá danh mục thuốc sử dụng tại bệnh viện

 1.  

Dược lý lâm sàng

 1.  

Dược động học lâm sàng

 1.  

Hoạt động Cảnh giác Dược và giám sát ADR trong bệnh viện

 1.  

Kinh tế Dược và ứng dụng trong ra quyết định điều trị

          Cho đến nay, Nhà trường đã tổ chức nhiều lớp đào tạo cho từng chuyên đề và đã cấp chứng chỉ hoàn thành từng chuyên đề trên cho trên 3000 học viên là các cán bộ đang công tác tại cơ sở y tế trên toàn quốc. Cấp chứng chỉ hoàn thành chương trình đào tạo trên (12 chuyên đề) trên 200 Dược sĩ.

          3.2. Chương trình đào tạo liên tục về Dược lâm sàng đáp ứng yêu cầu Nghị định số: 131/2020/NĐ-CP ngày 02 tháng 11 năm 2020, quy định về tổ chức, hoạt động dược lâm sàng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Chương trình này dự kiến xây dựng gồm 06 chuyên đề và thời lượng dự kiến được xây dựng như sau:

STT

Tên chuyên đề

Thời lượng

(giờ)

Đáp ứng theo điều, khoản của NĐ 131/2020/NĐ-CP

1

Xây dựng danh mục thuốc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

20

Khoản 1, Điều 6

2

Phân tích sử dụng thuốc

20

Khoản 5, Điều 6

3

Thông tin thuốc trong thực hành lâm sàng

20

Khoản 3, Điều 6

Khoản 1, Điều 9

4

Thực hành dược lâm sàng cơ bản trên bệnh nhân ngoại trú tại bệnh viện

16

Khoản 2, Điều 6

Khoản 3, Điều 7

Khoản 2, Điều 9

5

Thực hành dược lâm sàng cơ bản trên bệnh nhân điều trị nội trú tại bệnh viện

24

Khoản 2, Điều 6

Khoản 3, Điều 7

Khoản 2, Điều 9

6

Hoạt động Cảnh giác dược tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

20

Khoản 6, Điều 6

Khoản 3, Điều 9

Tổng

120

 

4. Đào tạo theo nhu cầu xã hội, cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học trong các lĩnh vực Dược (sản xuất, kinh doanh...), phối hợp với các chuyên gia trong và ngoài nước.

Nhà trường sẵn sàng xây dựng các chương trình đào tạo theo đặt hàng của các cá nhân, các doanh nghiệp và các tổ chức có nhu cầu. Các chuyên đề đào tạo liên tục bao gồm:

STT

Tên chuyên đề

 1.  

Độ ổn định thuốc

 1.  

Sản xuất và kiểm tra chất lượng mỹ phẩm

 1.  

Nghiên cứu và phát triển thuốc thành phẩm

 1.  

Thẩm định quy trình sản xuất thuốc thành phẩm, ứng dụng trong sản xuất và đăng ký thuốc

 1.  

Một số phương pháp chiết xuất hiện đại

 1.  

Kỹ thuật sản xuất artemisinin và dẫn chất

 1.  

Công nghệ nano và sản xuất thuốc

 1.  

Xây dựng nội dung hướng dẫn sử dụng chế phẩm từ phương thuốc cổ truyền

 1.  

Hướng dẫn sử dụng và nhận biết các cây thuốc trong danh mục thuốc thiết yếu

 1.  

Thiết kế nghiên cứu tiền lâm sàng trong phát triển thuốc mới từ dược liệu

 1.  

Thiết kế nghiên cứu lâm sàng áp dụng trong phát triển thuốc mới từ dược liệu

 1.  

Dược lý lâm sàng áp dụng trong sử dụng kháng sinh hợp lý, an toàn

 1.  

Dược lý lâm sàng nâng cao áp dụng trong điều trị kháng sinh ở bệnh nhân nặng

 1.  

Thẩm định phương pháp phân tích thuốc trong chế phẩm bằng HPLC

 1.  

Thẩm định phương pháp phân tích thuốc trong dịch sinh học

 1.  

Phân tích nhiệt trong nghiên cứu dược

 1.  

Các xét nghiệm di truyền, chẩn đoán và điều trị rối loạn chuyển hóa

 1.  

Cá thể hóa điều trị - xu hướng mới của y học hiện đại

 1.  

Kỹ thuật và đảm bảo chất lượng phòng xét nghiệm hóa sinh

 1.  

Ứng dụng phần mềm phân tích ABC/VEN trong đánh giá danh mục thuốc sử dụng

 1.  

Quản lý hiệu quả cơ sở bán lẻ thuốc đạt tiêu chuẩn “Thực hành nhà thuốc tốt-GPP”

 1.  

Kinh tế Dược và ứng dụng trong ra quyết định lựa chọn thuốc

 1.  

Kỹ năng giao tiếp trong thực hành tốt nhà thuốc

 1.  

Ứng dụng Marketing Dược trong kinh doanh dược phẩm

 1.  

Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị và phát triển hoạt động kinh doanh tại nhà thuốc

 1.  

Xây dựng danh mục tương tác thuốc cần chú ý trong thực hành lâm sàng

 1.  

Xử lý và phân tích báo cáo ADR tại cơ sở khám, chữa bệnh

 1.  

Giám sát tích cực phản ứng có hại của thuốc trong bệnh viện

 1.  

Xây dựng bản tin thông tin thuốc trong bệnh viện

 1.  

Một số vấn đề mới về thực hành Cảnh giác Dược và Dược lâm sàng tại bệnh viện

 1.  

Biện pháp đảm bảo chất lượng thuốc từ dược liệu, thuốc y học cổ truyền và thực phẩm bảo vệ sức khỏe, ứng dụng trong sản xuất

 1.  

Bảo quản tồn trữ thuốc

            Cho đến nay, Nhà trường đã tổ chức đào tạo được nhiều chuyên đề nâng cao nâng kiến thức và kỹ năng cho các dược sĩ hành nghề trong lĩnh vực dược và cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học cho  trên 1000 học viên.

 

Tin khác :

ĐẠI HỌC : 024 3826 4465
SAU ĐẠI HỌC : 024 3826 7480