THỜI GIAN, HÌNH THỨC ĐĂNG KÝ VÀ HỒ SƠ NĂM 2022

Trường Đại Học Dược Hà Nội xin thông báo: 

 

1. Phương thức 1 – Xét tuyển thẳng theo quy định về tuyển thẳng của Bộ GD&ĐT và Nhà trường

TextDescription automatically generated with medium confidence

1.1. Thời gian, hình thức nhận hồ sơ đăng ký

Thí sinh đăng ký trực tuyến qua website của Trường Đại học Dược Hà Nội từ ngày 22/06/2022 đến hết ngày 15/07/2022, địa chỉ website: tuyensinh.hup.edu.vn.

1.2. Hồ sơ đăng ký trực tuyến

a) Thí sinh đạt giải Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế:

           (i) Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng có xác nhận của trường THPT (mẫu số 01);

(ii) Phiếu đăng ký trực tuyến;

          (iii) Scan bản gốc: Chứng nhận là thành viên được triệu tập tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế (có tên trong danh sách của Bộ GDĐT) hoặc Giấy chứng nhận đoạt giải Kỳ thi chọn HSG quốc gia;

          (iv) Scan/Ảnh chụp bản chính căn cước công dân.

b) Thí sinh đạt giải Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế:

          (i) Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng có xác nhận của trường THPT (mẫu số 01);

(ii) Phiếu đăng ký trực tuyến;

          (iii) Scan bản gốc: Chứng nhận thành viên đội tuyển tham dự cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc tế (có tên trong danh sách của Bộ GDĐT) hoặc Giấy chứng nhận đoạt giải Cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia;

          Đối với ngành Dược học: bắt buộc có cả hai chứng nhận trên.

(i) Scan bản gốc nội dung đề tài Khoa học kỹ thuật đã dự thi;

          (v) Scan bản gốc Xác nhận của các đồng tác giả trong đó có các nội dung: Thể hiện rõ việc xác nhận thí sinh là tác giả chính; Đồng tác giả đồng ý để thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển thẳng vào Trường; Người hướng dẫn đề tài dự thi xác nhận thí sinh là tác giả chính; Có chữ ký và đóng dấu xác nhận của lãnh đạo cơ quan, đơn vị nơi công tác của người hướng dẫn.

          (vi) Scan/Ảnh chụp căn cước công dân.

c) Thí sinh là người dân tộc thiểu số rất ít người theo quy định hiện hành của Chính phủ; thí sinh 20 huyện nghèo biên giới, hải đảo thuộc khu vực Tây Nam Bộ; thí sinh có nơi thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp THPT tại các huyện nghèo (học sinh học phổ thông dân tộc nội trú tính theo nơi thường trú) theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ:

          (i) Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng có xác nhận của trường THPT (mẫu số 02);

(ii) Phiếu đăng ký trực tuyến;

(iii) Scan bản gốc học bạ 3 năm học THPT;

(iv) Scan bản gốc hộ khẩu thường trú;

(v) Scan bản gốc giấy khai sinh;

(vi) Scan/Ảnh chụp căn cước công dân.

 

2. Các phương thức còn lại

2.1. Thời gian, hình thức nhận hồ sơ đăng ký

- BẮT BUỘC đăng ký theo quy định và kế hoạch chung của Bộ GD&ĐT. Khuyến cáo thí sinh nếu đăng ký xét tuyển theo nhiều phương thức cho 01 ngành học, cần lưu ý thứ tự ưu tiên các phương thức xét tuyển của Trường, cụ thể như sau: phương thức 2A, phương thức 2B, phương thức 3, phương thức 4.

- Đồng thời BẮT BUỘC đăng ký trực tuyến qua website của Trường Đại học Dược Hà Nội đối với các đối tượng sau:

          (i) Tất cả thí sinh đăng ký phương thức 2A, phương thức 2B;

          (ii) Thí sinh có đăng ký phương thức 3, phương thức 4 ngành Dược học, Hóa dược;

          (iii) Thí sinh có nguyện vọng và đủ điều kiện cộng điểm khuyến khích theo quy định tại mục 8.2. Chính sách ưu tiên – Cộng điểm khuyến khích.

Các đối tượng này không thực hiện đăng ký trực tuyến qua website của Trường sẽ không được xét tuyển vào Trường Đại học Dược Hà Nội và không được cộng điểm khuyến khích (nếu có) vào tổng điểm xét tuyển.

- Thời gian đăng ký trực tuyến qua website của Trường từ ngày 22/06/2022 đến hết ngày 15/07/2022, địa chỉ website: tuyensinh.hup.edu.vn.

2.2. Hồ sơ đăng ký trực tuyến qua website của Trường Đại học Dược Hà Nội

- Phiếu đăng ký trực tuyến;

- Scan bản gốc học bạ THPT (bắt buộc);

 

- Scan bản gốc Chứng chỉ SAT/ACT, Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (nếu có);

- Scan bản gốc Giấy chứng nhận đạt giải kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh/ thành phố/ quốc gia môn Toán/ Vật lý/ Hóa học/ Sinh học (nếu có);

- Scan bản gốc các minh chứng nếu được cộng điểm ưu tiên khu vực theo nơi thường trú hoặc điểm ưu tiên theo đối tượng chính sách, có đăng ký phương thức 2A, phương thức 2B:

+ Hộ khẩu thường trú để được hưởng ưu tiên khu vực theo nơi thường trú;

+ Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên để được hưởng ưu tiên theo đối tượng chính sách.

Đối với thí sinh là người dân tộc thiểu số, giấy chứng nhận để hưởng đối tượng ưu tiên 01 là giấy khai sinh và hộ khẩu thường trú;

Đối với thí sinh thuộc đối tượng người có công với cách mạng hoặc con của người có công với cách mạng, giấy chứng nhận để hưởng ưu tiên là Quyết định trợ cấp, phụ cấp đối với người có công của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

Đối với đối tượng con thương binh, con bệnh binh, con của người được hưởng chính sách như thương binh, giấy chứng nhận để hưởng đối tượng ưu tiên là giấy chứng nhận thương binh/bệnh binh, người hưởng chế độ như thương binh và giấy xác nhận của Phòng Lao động thương binh xã hội Quận/huyện.

- Scan/Ảnh chụp căn cước công dân.

 

Đính kèm :

Tin khác :

ĐẠI HỌC : 024 3826 4465
SAU ĐẠI HỌC : 024 3826 7480