Đề án tuyển sinh đại học năm 2024

 

 Chỉ tiêu tuyển sinh đại học năm 2024 của Trường Đại học Dược Hà Nội cụ thể như sau:

TT

Mã ngành xét tuyển

Ngành xét tuyển

Phương thức xét tuyển

Phân bổ chỉ tiêu

(dự kiến)

Tổng chỉ tiêu (dự kiến)

Tổ hợp xét tuyển

1

7720201

Dược học

Phương thức 1

270

760

A00

Phương thức 2A

Phương thức 2B

Phương thức 3

30

Phương thức 4

460

2

7720203

Hóa dược

Phương thức 1

20

60

A00

Phương thức 2A

Phương thức 2B

Phương thức 4

40

3

7440112

Hoá học

Phương thức 1

20

60

A00

Phương thức 2A

Phương thức 2B

Phương thức 4

40

4

7420201

Công nghệ sinh học

Phương thức 1

20

60

B00

Phương thức 2A

Phương thức 2B

Phương thức 4

40

Nội dung chi tiết vui lòng xem trong file đính kèm.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ qua địa chỉ email: tuyensinhdkh@hup.edu.vn

 

 

Đính kèm :

Tin khác :

ĐẠI HỌC : 024 3826 4465
SAU ĐẠI HỌC : 024 3826 7480