Ngưỡng đầu vào đại học hệ chính quy năm 2022

Trường Đại học Dược Hà Nội thông báo ngưỡng đầu vào đại học hệ chính quy năm 2022 đối với thí sinh (không thuộc đối tượng ưu tiên) ở khu vực 3 là: 

STT

Mã ngành

Tên ngành

Phương thức 3

Phương thức 4

Tổ hợp xét tuyển

Ngưỡng đầu vào

Tổ hợp xét tuyển

Ngưỡng đầu vào

1

7720201

Dược học

K01

18,00

A00

22,00

2

7720203

Hóa dược

K01

18,00

A00

22,00

3

7440112

Hóa học

K01

16,00

A00

20,00

4

7420201

Công nghệ sinh học

K01

17,00

B00

21,00

Phương thức 3-Xét tuyển theo kết quả kỳ thi tư duy của Trường ĐHBKHN;

Phương thức 4-Xét tuyển theo kết quả thi TN THPT 2022.

Đồng thời, thí sinh lưu ý về ngưỡng đầu vào - điều kiện học bạ THPT của Trường Đại học Dược Hà Nội đối với ngành Dược học và Hóa dược theo từng phương thức xét tuyển, chi tiết xem trong Đề án tuyển sinh đại học năm 2022 của Trường.

Trân trọng thông báo!

 

Đính kèm :

Tin khác :

ĐẠI HỌC : 024 3826 4465
SAU ĐẠI HỌC : 024 3826 7480