Thời điểm công bố kết quả và khai giảng khóa học trình độ tiến sĩ và thạc sĩ dược học năm 2021

 

1. Công bố kết quả thi tuyển: Dự kiến tháng 9 năm 2021.

2. Khai giảng khóa học: Dự kiến tháng 10 năm 2021.

Thông tin chi tiết trong quá trình tuyển sinh và xét trúng tuyển xem trên trang web tuyển sinh của Trường: http://www.hup.edu.vn/cpbdv/psdh/Pages/TuyensinhSDH.aspx

Hoặc liên hệ trực tiếp:

Phòng Sau đại học - Trường Đại học Dược Hà Nội, số 13-15 Lê Thánh Tông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Điện thoại: 024 38267480               Fax: 024 38264464 (đề gửi: Phòng Sau đại học)

Kính đề nghị các cơ quan thông báo nội dung tuyển sinh này tới các cơ sở trực thuộc và các cán bộ y tế có nguyện vọng dự thi các chương trình nói trên để kịp thời đăng ký và hoàn tất thủ tục dự thi tuyển.

 

Tin khác :

ĐẠI HỌC : 024 3826 4465
SAU ĐẠI HỌC : 024 3826 7480