BẢNG THAM CHIẾU QUY ĐỔI MỘT SỐ CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ TƯƠNG ĐƯƠNG CẤP ĐỘ 3/6 KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM

 

Tiếng Anh

Khung năng lực

ngoại ngữ

VN 

IELTS

TOEFL

TOEIC*

Cambridge Exam

BEC

BULATS

 

Khung Châu Âu

Cấp độ  3

4.5

450   ITP

133   CBT      45    iBT

450

(105-90)

PET

Preliminary

40

 

B1

Cấp độ 4

5.5

500   ITP

173   CBT      61    iBT

600

(140-130)

First

FCE

Business

Vantage

60

 

B2

(Các điểm số nêu trên là điểm tối thiểu cần đạt được)

Chứng chỉ tiếng Anh phải do một cơ sở đào tạo được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép hoặc công nhận cấp, còn trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày đăng ký dự thi.

(*): Bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam: quy đổi tương đương TOEIC yêu cầu 4 kỹ năng, trong đó 2 kỹ năng nghe và đọc đạt 450 điểm, kỹ năng nói đạt 105 điểm và viết đạt 90 điểm. Bậc 4/6 quy đổi tương đương TOEIC yêu cầu 4 kỹ năng, trong đó 2 kỹ năng nghe và đọc đạt 600 điểm, kỹ năng nói đạt 140 điểm và viết đạt 130 điểm.

Danh sách các đơn vị được cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam (Theo Thông báo 138/TB-QLCL ngày 08/02/2021 và cập nhật)

TT

Cơ sở được cấp phép

Ngày có văn bản cho phép của

Cục QLCL – Bộ GD&ĐT

1

Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội

06/12/2018

2

Trường Đại học Hà Nội

15/5/2019

3

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

15/5/2019

4

Đại học Thái Nguyên

15/5/2019

5

Trường Đại học Vinh

07/11/2019

6

Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế

06/12/2018

7

Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng

06/12/2018

8

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

06/12/2018

9

Trường Đại học Cần Thơ

15/5/2019

10

Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh

20/02/2020

11

Học viện An Ninh

13/12/2019

12

Đại học Sài Gòn

07/02/2020

13

Đại học Trà Vinh

06/3/2020

14

Trường Đại học Văn Lang

12/3/2020

15

Trường Đại học Quy Nhơn

08/02/2021

16

Trường Đại học Tây Nguyên

08/02/2021

17

Trường Đại học Công nghiệp Tp HCM

09/4/2021

 

Ghi chú:

            - Đối với một số chứng chỉ quốc tế không thông dụng khác, người dự tuyển gửi đến Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo để xác nhận về việc quy đổi tương đương trước khi nộp hồ sơ.

            - Trường hợp người dự tuyển có bằng tốt nghiệp đại học hoặc thạc sĩ do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp, người dự tuyển phải gửi đến Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo để xem xét, công nhận trước khi nộp hồ sơ.

 

Tin khác :

ĐẠI HỌC : 024 3826 4465
SAU ĐẠI HỌC : 024 3826 7480