DANH SÁCH CỘNG ĐIỂM KHUYẾN KHÍCH - PHƯƠNG THỨC 3

 

       Danh sách chỉ gồm các thí sinh đã đăng ký xét tuyển trên tuyensinhdaihoc.hup.edu.vn, có chọn xét tuyển theo phương thức kết quả thi TN THPT 2021, trong thời gian đăng ký theo Đề án tuyển sinh của Trường từ 01/06 đến 30/06/2021 và hồ sơ đạt điều kiện cộng điểm khuyến khích;
        Thí sinh kiểm tra lại thông tin họ tên, số CMND/CCCD, ngày sinh, điểm cộng khuyến khích. Nếu có thắc mắc phải gửi email về địa chỉ tuyensinhdkh@hup.edu.vn trước 15 giờ 00 ngày 12/08/2021 để được trợ giúp. Nhà trường sẽ không giải quyết các trường hợp ngoài thời gian trên.     

 

Tin khác :

ĐẠI HỌC : 024 3826 4465
SAU ĐẠI HỌC : 024 3826 7480