Thông báo hoãn lịch thi tuyển sinh sau đại học năm 2021

Trường Đại học Dược Hà Nội đã ban hành Thông báo số 175/TB-DHN ngày 26/4/2021 về việc tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ và thạc sĩ dược học; Thông báo số 176/TB-DHN ngày 26/4/2021 về việc tuyển sinh đào tạo Dược sĩ chuyên khoa cấp I, 

Trường Đại học Dược Hà Nội đã ban hành Thông báo số 175/TB-DHN ngày 26/4/2021 về việc tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ và thạc sĩ dược học; Thông báo số 176/TB-DHN ngày 26/4/2021 về việc tuyển sinh đào tạo Dược sĩ chuyên khoa cấp I, Dược sĩ chuyên khoa cấp II và Thông báo số 376/TB-DHN ngày 09/8/2021 về việc thay đổi thời gian tổ chức tuyển sinh sau đại học năm 2021. Tuy nhiên do tình hình diễn biễn phức tạp của dịch Covid-19 và để kỳ thi tuyển sinh diễn ra an toàn, Trường Đại học Dược Hà Nội trân trọng thông báo như sau:
- Lịch xét tuyển nghiên cứu sinh: ngày 10/9/2021.
- Tạm hoãn tổ chức thi tuyển sinh cao học, chuyên khoa cấp I và chuyên khoa cấp II đến khi có thông báo mới.
Đề nghị thí sinh thường xuyên theo dõi kế hoạch và lịch thi chi tiết trên website: http:\\hup.edu.vnhttp:\\tuyensinh.hup.edu.vn tại mục Tuyển sinh sau đại học.

 

 

Tin khác :

ĐẠI HỌC : 024 3826 4465
SAU ĐẠI HỌC : 024 3826 7480