DANH SÁCH HỒ SƠ XÁC NHẬN NHẬP HỌC PHƯƠNG THỨC 3 - THEO KẾT QUẢ THI TN THPT 2021

 

     Danh sách nhập hồ sơ xác nhận nhập học vào Trường Đại học Dược Hà Nội: https://tinyurl.com/XNNHPT3. Danh sách xếp thứ tự theo Mã hồ sơ trực tuyến.

     Do khối lượng hồ sơ những ngày đầu tiên khá lớn nên thí sinh vui lòng theo dõi danh sách trên để cập nhật tình trạng hồ sơ, danh sách sẽ được cập nhật vào12h00 và 18h00 hàng ngày.

     Đối với các trường hợp hồ sơ gửi bổ sung, Nhà trường sẽ gộp hồ sơ và cập nhật lên Danh sách sau khi tiếp nhận.

     Đối với các trường hợp thiếu hồ sơ theo cột Ghi chú mà chưa gửi bổ sung, yêu cầu thí sinh khẩn trương gửi bổ sung trong thời hạn quy định - trước 17 giờ 00 ngày 26/09/2021 (thời gian tính theo dấu bưu điện).

 

Tin khác :

ĐẠI HỌC : 024 3826 4465
SAU ĐẠI HỌC : 024 3826 7480