Danh sách các ngành tuyển sinh đại học năm 2022

Trường Đại học Dược Hà Nội xin thông báo: 

 

Danh sách các ngành tuyển sinh

TT Mã ngành Ngành học Tổ hợp môn
1 7720201 Dược học Toán, Vật lý, Hóa học
2 7720203 Hóa dược Toán, Vật lý, Hóa học
3 7440112 Hóa học Toán, Vật lý, Hóa học
4 7420201 Công nghệ sinh học Toán, Hóa, Sinh
 

Tin khác :

ĐẠI HỌC : 024 3826 4465
SAU ĐẠI HỌC : 024 3826 7480