Thông báo kết quả thi tuyển đào tạo Chuyên khoa năm 2023 của Trường Đại học Dược Hà Nội

 

 Trường Đại học Dược Hà Nội thông báo Kết quả thi tuyển đào tạo Chuyên khoa năm 2023 như sau: 

- Kết quả thi tuyển đào tạo chuyên khoa cấp I: File 1

- Kết quả thi tuyển đào tạo chuyên khoa cấp II: File 2 

Nhà trường nhận đơn phúc tra đến hết ngày 30/10/2023 tại Phòng Quản lý Đào tạo - Bộ phận Sau đại học.

Trân trọng.

 

Tin khác :

ĐẠI HỌC : 024 3826 4465
SAU ĐẠI HỌC : 024 3826 7480