Chỉ tiêu và điểm chuẩn năm 2020

 

TT

Mã ngành

Tên ngành

Mã tổ hợp môn xét tuyển

Theo xét KQ thi THPT QG

Theo phương thức khác

Chỉ tiêu

Điểm trúng tuyển

Tiêu chí phụ

Chỉ tiêu

Điểm trúng tuyển theo KQHT THPT

Điểm môn Hóa học

Điểm môn Toán

Thứ tự nguyện vọng

1

7720201

Dược học

A00

490

26,90

9.25

9.40

3

210

27,08

2

7720203

Hóa dược

A00

40

26,60

9.25

8.60

2

20

26,70

 

 

 

 
 
 

Tin khác :

ĐẠI HỌC : 024 3826 4465
SAU ĐẠI HỌC : 024 3826 7480