Chỉ tiêu và điểm chuẩn năm 2021

 


 - Mã trường: DKH

TT

Ngành

Chỉ tiêu

Điểm chuẩn

Tổ hợp môn xét tuyển

Tiêu chí phụ 1

Tiêu chí phụ 2

PT xét theo KQ thi TN THPT 2021

PT khác

PT xét theo KQ thi TN THPT 2021

PT KQHT THPT chuyên

1

Dược học/ 7720201

490

250

26,25

(8,75-9,75-NV1)

 

 

28,00

A00

Điểm Hóa học

Điểm Toán

2

Hóa dược/ 7720203

40

20

26,05

(8,25-8,80-NV2)

27,81

           Trong trường hợp cần thiết, sau khi xác định tổng điểm chuẩn trúng tuyển mà số thí sinh trong danh sách đạt điểm chuẩn vượt trên chỉ tiêu đã xác định thì Hội đồng tuyển sinh Nhà trường thực hiện xét tuyển các thí sinh có tổng điểm tổ hợp bằng nhau ở cuối danh sách theo tiêu chí bổ sung để lấy đủ chỉ tiêu.

           Sau khi xét lần lượt tiêu chí bổ sung 1 và 2 mà vẫn chưa xác định được điều kiện trúng tuyển, Hội đồng tuyển sinh Nhà trường thực hiện xét tuyển theo tiêu chí thứ tự nguyện vọng thí sinh đăng ký (theo Nguyên tắc xét tuyển quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 10, Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non).

 

Tin khác :

ĐẠI HỌC : 024 3826 4465
SAU ĐẠI HỌC : 024 3826 7480