DANH SÁCH HỒ SƠ XÁC NHẬN NHẬP HỌC - PHƯƠNG THỨC 1 VÀ 2

 

      Thí sinh kiểm tra tình trạng hồ sơ xác nhận nhập học tại địa chỉ tinyurl.com/DSXNNH

      Các hồ sơ còn thiếu yêu cầu bổ sung qua đường bưu điện bằng thư chuyển phát nhanh có đảm bảo trong thời gian quy định tại thông báo điều chỉnh thời gian nộp hồ sơ xác nhận nhập học. Lưu ý điền mã hồ sơ bên ngoài hồ sơ bổ sung.  

 

Tin khác :

ĐẠI HỌC : 024 3826 4465
SAU ĐẠI HỌC : 024 3826 7480