Kết quả trúng tuyển đại học chính quy năm 2022- theo phương thức 1

Trường Đại học Dược Hà Nội xin thông báo: 

- Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học; tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/06/2022;

- Căn cứ Quyết định số 1683/QĐ-BGDĐT ngày 17/06/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Kế  hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học; tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2022;

- Căn cứ Công văn số 2598/BGDĐT-GDĐH ngày 20/06/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học; tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non;

- Căn cứ Đề án tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2022 của Trường Đại học Dược Hà Nội;

- Căn cứ kết luận của Hội đồng tuyển sinh đại học năm 2022 của Trường Đại học Dược Hà Nội ngày 21/07/2022;

Trường Đại học Dược Hà Nội thông báo kết quả đủ điều kiện trúng tuyển thẳng đại học chính quy năm 2022 theo phương thức 1 như sau:

1. Trúng tuyển diện thí sinh đạt giải Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia: 46 thí sinh.

2. Trúng tuyển diện thí sinh đạt giải Cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia: 00 thí sinh.

3. Thí sinh diện đối tượng 30a: 01 thí sinh đã học dự bị đại học năm học 2021-2022 vào học năm 2022 và 02 thí sinh năm 2022 cần học dự bị đại học 01 năm.

          Thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển diện tuyển thẳng phải xác nhận nhập học bằng cách xác nhận trực tuyến trên hệ thống tuyển sinh của Bộ GD&ĐT theo địa chỉ https://thisinh.thithptquocgia.edu.vn từ ngày 22/7/2022 đến 17h00 ngày 20/8/2022.

          Trân trọng thông báo.

Để xem kết quả đủ điều kiện trúng tuyển truy cập vào đây

Thí sinh đăng nhập bằng tài khoản đã tạo khi nộp hồ sơ, sau đó chọn "Kết quả xét tuyển"

 

Tin khác :

ĐẠI HỌC : 024 3826 4465
SAU ĐẠI HỌC : 024 3826 7480