Điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2022 Theo phương thức 2

Trường Đại học Dược Hà Nội xin thông báo: 

- Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học; tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/06/2022;

- Căn cứ Quyết định số 1683/QĐ-BGDĐT ngày 17/06/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Kế  hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học; tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2022;

- Căn cứ Công văn số 2598/BGDĐT-GDĐH ngày 20/06/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học; tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non;

- Căn cứ Đề án tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2022 của Trường Đại học Dược Hà Nội;

- Căn cứ kết luận của Hội đồng tuyển sinh đại học năm 2022 của Trường Đại học Dược Hà Nội ngày 21/07/2022;

Trường Đại học Dược Hà Nội thông báo điểm trúng tuyển đại học chính quy năm 2022 theo phương thức 2 như sau:

STT

Mã ngành

Tên ngành

Điểm đủ điều kiện trúng tuyển

Phương thức xét tuyển kết họp KQHT THPT với chứng chỉ SAT/ACT – PT 2A

Phương thức xét tuyển học bạ THPT học sinh chuyên – PT 2B

1

7720201

Dược học

85,36

27,81

2

7720203

Hóa dược

82,49

27,70

3

7440112

Hóa học

-

25,78

4

7420201

Công nghệ sinh học

83,78

28,70

 

         

Lưu ý:

1. Nguyên tắc xét tuyển:

- Đối với từng ngành, thí sinh được xét tuyển bình đẳng theo kết quả thi, không phân biệt thứ tự ưu tiên của nguyện vọng đăng ký. Đối với mỗi thí sinh, nếu ĐKXT vào nhiều ngành thì việc xét tuyển được thực hiện theo thứ tự ưu tiên của các nguyện vọng; thí sinh chỉ trúng tuyển vào 1 nguyện vọng ưu tiên cao nhất có thể trong danh sách các nguyện vọng đã đăng ký.

- Cách tính điểm xét tuyển: theo đề án tuyển sinh đại học chính quy 2022.

          2. Thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển phải đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống tuyển sinh của Bộ GD&ĐT theo địa chỉ https://thisinh.thithptquocgia.edu.vn từ ngày 22/7/2022 đến 17h00 ngày 20/8/2022 để được xét trúng tuyển chính thức. Nếu thí sinh không đăng ký nguyện vọng đã được xét đủ điều kiện trúng tuyển trên hệ thống tuyển sinh của Bộ GD&ĐT đồng nghĩa với việc thí sinh từ bỏ quyền trúng tuyển này.

          Để chính thức trúng tuyển vào Trường, thí sinh cần đăng ký nguyện vọng cao nhất (nguyện vọng 1) cho ngành/chương trình đào tạo theo phương thức thí sinh đã đủ điều kiện trúng tuyển trên hệ thống tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.

          Trân trọng thông báo.

 

Để xem kết quả đủ điều kiện trúng tuyển truy cập vào đây

Thí sinh đăng nhập bằng tài khoản đã tạo khi nộp hồ sơ, sau đó chọn "Kết quả xét tuyển"

 

 

Tin khác :

ĐẠI HỌC : 024 3826 4465
SAU ĐẠI HỌC : 024 3826 7480